Är aerob kapacitet en grund för återhämtning mellan sprinter?

En gammal träningssanning som man hör rätt ofta är "att det är viktigt att bygga en så stor lågintensiv aerob bas som möjligt" för att hantera högintensiv träning senare. Vad säger forskningen om detta, stämmer det? Den här studien lägger ytterligare en bit i det pusslet.

I studien har man mätt prestationen över 6 x 30 sek sprinter med 2 min vila mellan som föregicks av 2 x 6 min kring tröskel. Förutom prestationen under sprinterna mätte man fysiologiska reaktioner av olika slag som kan säga något om aerob prestation och återhämtning. Det man kunde konstatera är att det inte gick att visa några tydliga samband mellan aerob kapacitet och förmågan att upprepa sprinter eller den fysiologiska reaktion som de ger upphov till.

Nu är det ju viktigt att komma ihåg att cyklisterna i studien var relativt vältränade. Det kan mycket väl vara så att det finns ett "tröskelvärde" för när aerob kapacitet, eller brist på sådan, påverkar förmågan att återhämta sig mellan sprinter, och därmed förmågan att upprepa sprinter. Den här studien svarar alltså inte på om någon som precis börjat träna och är relativt otränad bör satsa på att träna upp sin aeroba kapacitet över denna tröskel för att inte vara begränsad i sin förmåga att genomföra högintensiv träning.