Vår träningsfilosofi

Målet är att planera in minsta möjliga mängd träning som uppnår de mål som finns för att på så sätt frigöra största möjliga mängd tid till återhämtning och andra delar av livet.

Vetenskapligt baserad och individuellt anpassad träning som som tar hänsyn till din vardag och förutsättningar för att skapa en balans mellan belastning och återhämtning, volym och intensitet samt specificitet och variation.

Success is the maximum utilisation of the ability that you have
— Zig Ziglar