Vår träningsfilosofi

Success is the maximum utilisation of the ability that you have
— Zig Ziglar

Målet är att planera in minsta möjliga mängd träning som uppnår de mål som finns för att på så sätt frigöra största möjliga mängd tid till återhämtning och andra delar av livet.

Vetenskapligt baserad och individuellt anpassad träning som som tar hänsyn till din vardag och förutsättningar för att skapa en balans mellan belastning och återhämtning, volym och intensitet samt specificitet och variation.

Make things as simple as possible, but never simpler
— Albert Einstein

Vägen till att bli riktigt bra på något börjar ofta med att man som nybörjare förenklar allt så mycket det går så att det inte blir för svårt och övermäktigt. Därefter plockar man in fler och fler pusselbitar, experimenterar och testar alla de mest avancerade delarna av det man vill vara bra på för att pö om pö få stor kunskap och mycket erfarenhet. I sista fasen, när man verkligen blir en ”mästare”, börjar man återigen skala bort och förenkla, denna gång för att ”suga russinen ur kakan”, optimera sin prestation och verkligen bara fokusera på det man vet är det viktiga för just sig.

Gissningsvis befinner sig de allra flesta som läser detta någonstans i den andra fasen, där de är mitt uppe i sin insamling av ny kunskap och nya erfarenheter. Den här guiden är skriven framförallt med er i åtanke.

Tips: Tillhör du ”första fasen” eller att detta bara känns för avancerat? Gå gärna in och ladda ner Toppfysiks 10 budord.

Träna alltid så lite som möjligt, men aldrig mindre än nödvändigt

För att utvecklas behöver både kroppen överbelastas och förmågorna utmanas för att därefter ha möjlighet att återhämta sig och tillgodogöra sig detta. Träning bryter ner och återhämtning bygger upp. Det gäller att vara så sparsam det går med träningstid eftersom all träningstid är tid som tas från återhämtning. Ju mer du tränar desto lättare måste du träna, inte bara lägre intensitet, utan lägre totalbelastning eftersom du har mindre återhämtningstid till förfogande. Det finns naturligtvis en nedre gräns för hur lite tid det går att lägga på träning och fortfarande utvecklas maximalt. Det är lätt att dra slutsatsen att total träningstid under ett år skulle vara avgörande i uthållighetsidrotter som cykling, men det är viktigare att genomföra långa träningspass och pass med mycket tid i tävlingsfart vid rätt tillfällen. Det här gäller både de som sätter idrottandet i främsta rummet och har gott om tid till träning och de där saker utanför det idrottsliga begränsar den tid de kan och vill lägga på träning och återhämtning.

Doing the right thing is more important than doing the thing right
— Peter Drucker

Enligt ”Paretoprincipen” står ungefär 20% av orsakerna för 80% av verkan. Inom idrott betyder det här att ungefär 20% av passen och förberedelserna står för 80% av prestationen. Du kommer få sämre resultat av träningen om du genomför fel eller bara oviktig träning till perfektion jämfört med om du genomför rätt träning tillräckligt bra. Det är viktigt att identifiera vilka just dina 20% är och göra detta riktigt bra. De övriga 80% av passen och förberedelserna kan du antingen göra när de första 20% är i hamn, lägga mindre fokus på eller strunta i helt och hållet.

When executing movements poorly you’re just adding fitness to dysfunction

Vi vill bygga upp atleter som kan cykla, istället för renodlade cyklister. Grundläggande rörelsemönster och färdigheter är en bas som all idrottsspecifik träning bygger på. Det här kan göra att utvecklingskurvan är lite flackare men den stiger stadigt och på lång sikt passerar den de som bara satsat på att cykla och når en högre topp. En allmänt god fysik gör att du återhämtar dig snabbare och är skadeförebyggande, både gällande förslitningsskador och vid vurpor. Det får naturligtvis inte bli för mycket alternativ träning, cykeln är så klart cyklistens främsta träningsredskap.

A good coach is positive, enthusiastic, supportive, trusting, focused, goal-oriented, knowledgeable, observant, respectful, patient and a clear communicator.
— International Olympic Committee

Internationella Olympiska Kommittéen har tagit fram följande riktlinjer för vilka kvalitéer och karaktärsdrag som en bra tränare bör besitta:

10 key qualities of a great coach