genus

Män är från mars och kvinnor från venus

Män är från mars och kvinnor från venus

Kvinnor och män har i alla tider rört på sig, men när det gäller organiserad tävlingsidrott har kvinnorna, av främst sociala och kulturella anledningar, legat ett antal decennier efter männen. Detsamma gäller forskning om kvinnligt idrottande och vi har i skrivande stund (2017) en bra bit kvar innan vi har nått lika långt gällande kunskap om idrottsfysiologi och prestationsförmåga hos kvinnor so hos män. Men hur illa ställt är det med den idrottsliga förmågan hos fruntimren jämfört med gubbarna?