Bikefit

Att vara "ett med redskapet" är viktigt för cyklister, både för prestationen och upplevelsen av sin cykling. En illa anpassad cykel gällande position, geometri och utrustning leder till saker som ökad skaderisk, försämrad effektutveckling, att cykeln blir svårare att hantera eller ett onödigt stort luftmotstånd.

Därmed inte sagt att alla cyklister måste göra en bikefit. Många har en cykel som är rätt utrustad och i rätt storlek, som de dessutom funnit en position på som de inte upplever begränsar dem. Då finns sällan mycket att vinna på att göra förändringar!

Tillhör du däremot de som känner att du inte riktigt trivs på cykeln och ständigt gör justeringar av positionen, får ont någonstans eller har en känsla av att cykeln inte riktigt har de åkegenskaper som du tror den kan ha. Då ska du så klart se till att få din position analyserad av någon med erfarenhet av hur människa och cykel bäst interagerar med varandra.

För att kunna erbjuda bästa tänkbara bikefit för våra kunder samarbetar vi med Lugnets Idrottsklinik (skadeförebyggande/prestationsinriktad) och LIVI-laboratoriet vid Högskolan Dalarna (prestationsorienterade), som båda har lång erfarenhet, stor kunskap och den senaste utrustningen, men lite olika inriktningar.

Har du aldrig gjort en bikefit förut eller är osäker på om du sitter bra ur skadesynpunkt rekommenderar vi att du börjar med en bikefit hos Lugnets Idrottsklinik.

Lugnets Idrottsklinik

En funktionell bikefit hos Lugnets Idrottsklinik utförs av en sjukgymnast med specialinriktning mot cykel. De utgår från din kropps förutsättningar och anpassar din cykel efter det. Det gäller rörlighet, styrka, tidigare skador samt mål med din träning och tränings/tävlingsdisciplin. Du kommer få med dig en bättre anpassad cykel, övningar, tekniktips på cykeln och vilka justeringar du kan göra på cykeln i framtiden när du förändrat din egna förutsättningar.

LIVI

LIVI har de jobbat med prestationsorienterade bikefits sedan 1990-talet. Här handlar det främst om att optimera positionen för att maximera prestationsförmågan. Deras sadeltrycksmätning kan dock vara en skänk från ovan för de som sliter med skav eller smärta från kontakten med sadeln. På en timme kommer man långt men för den som verkligen vill vända på alla stenar kring sin sittställning är en full bikefit på tre timmar att rekommendera

Priser

Lugnets Idrottsklinik

Funktionell bikefit (75 min) - 1 500 kr

LIVI

Basic bikefit (1 timme) - 1 195 kr

Basic bikefit med sadeltryckmätning (1 timme) - 1 795 kr

Full bikefit (3 timmar) - 3 295 kr

Bokning

När du skickar in en bokningsförfrågan anger du om du vill göra din bikefit hos LIVI eller Lugnets Idrottsklinik samt tre önskade datum/tider och kontaktuppgifter så återkommer vi om någon av dessa fungerar eller om vi måste hitta någon annan tid.