Bikefit

Att vara "ett med redskapet" är viktigt för cyklister, både för prestationen och upplevelsen av sin cykling. En illa anpassad cykel gällande position, geometri och utrustning leder till saker som ökad skaderisk, försämrad effektutveckling, att cykeln blir svårare att hantera eller ett onödigt stort luftmotstånd.

Därmed inte sagt att alla cyklister måste göra en bikefit. Många har en cykel som är rätt utrustad och i rätt storlek, som de dessutom funnit en position på som de inte upplever begränsar dem. Då finns sällan mycket att vinna på att göra förändringar!

Tillhör du däremot de som känner att du inte riktigt trivs på cykeln och ständigt gör justeringar av positionen, får ont någonstans eller har en känsla av att cykeln inte riktigt har de åkegenskaper som du tror den kan ha. Då ska du så klart se till att få din position analyserad av någon med erfarenhet av hur människa och cykel bäst interagerar med varandra.

Vi utför inte längre egna bikefit, utan rekommenderar Lugnets Idrottsklinik, som har lång erfarenhet, stor kunskap när det gäller både skadeförebyggande och prestationsinriktad bikefit.

Lugnets Idrottsklinik

En funktionell bikefit hos Lugnets Idrottsklinik utförs av en sjukgymnast med specialinriktning mot cykel. De utgår från din kropps förutsättningar och anpassar din cykel efter det. Det gäller rörlighet, styrka, tidigare skador samt mål med din träning och tränings/tävlingsdisciplin. Du kommer få med dig en bättre anpassad cykel, övningar, tekniktips på cykeln och vilka justeringar du kan göra på cykeln i framtiden när du förändrat din egna förutsättningar.