Villkor vid våra aktiviteter

Följande villkor gäller för träningsgrupper och events som arrangeras av Toppfysik i samarbete med FE Träningsoptimering AB (556997-9296).

Deltagande på egen risk

Cykling och annan träning innebär alltid en viss risk för skador på personer och utrustning. Vi kommer naturligtvis göra vad vi kan för att minimera riskerna, men allt deltagande på våra aktiviteter sker på egen risk. Alla deltagare är ansvariga för att avgöra vilka moment de känner sig bekväma med att delta i och vilken skyddsutrustning de anser nödvändig.

Avanmälningar och avbeställningsskydd

  • Fram till en månad före får du tillbaka 95 % minus ev. avgifter och anmälningsavgiften.

  • Från en månad till 15 dagar före får du tillbaka 85 % minus ev. avgifter och anmälningsavgiften.

  • Från två veckor till 24 timmar före får du tillbaka 50 % av priset minus ev. avgifter och anmälningsavgiften.

  • Inom 24 timmar före får du tillbaka 25 % av priset minus ev. avgifter och anmälningsavgiften.

  • Efter att aktiviteten påbörjats återbetalas ingen del av anmälningsavgift eller totalpris.

OBS! Eftersom slutbetalning i vissa fall sker efter aktivitetens genomförande kommer vi vid dessa tillfällen att i efterhand fakturera dig för mellanskillnaden om du avbokar så sent att vi har rätt att behålla mer än den summan du erlagt i anmälningsavgift.

Reklamation

Klagomål som inte framförts till ledare på plats för att rättas till kan inte beaktas efter i efterhand. Har problemet som klagomålet gällde inte kunnat rättas till under aktiviteten skall en skriftlig reklamationsansökan vara FE Träningsoptimering AB (556997-9296), Björkstigen 2, 790 20 Grycksbo till handa senast 14 dagar efter avslutad aktivitet.

Allergier

Personer med allergier eller andra särskilda behov får gärna höra av sig om detta, så undersöker vi i fall det skulle innebära något problem eller om vi kan lösa det.

Inställd aktivitet

Om en aktivitet får för få anmälningar kan den bli inställd. Detta meddelas senast dagen då anmälningstiden går ut, varpå hela kostnaden, inkl. ev. anmälningsavgift, återbetalas.

Mer information eller frågor

Har du ytterligare frågor är du mer än välkommen att kontakta oss.