Varför anlita tränare?

  • Enkelt, tidseffektivt och tryggt
  • Kvalitetssäkrad och rätt träning vid rätt tidpunkt
  • Få en röd tråd med variation och balans i träningen
  • Planerad träning blir lättare av och ger ökad motivation
  • Slippa lägga energi och tid att tänka på träningen
  • Få utifrånperspektiv och undvik att bli "hemmablind"
  • Delad glädje är dubbel och delad sorg är lättare att bära