Är forskningen kring periodisering trovärdig?

Hur träningen ska planeras eller periodiseras är förstås ett hett ämne inom idrottsforskningen och det finns en rad studier gjorda på området. Den här forskningsartikeln har tittat på bristerna i dessa studier och konstaterar att man kanske inte ska dra allt för stora växlar på de resultat som tidigare forskning kommit fram till. Strukturerad träningsplanering har dock funnits under så lång tid att alla de metoder och koncept som används idag sannolikt är väldigt bra. De kan dock vara mer eller mindre rätt för olika personer och i olika situationer. Det som främst återstår är att finjustera metoderna och att matcha rätt metod med rätt person och tidpunkt.