Är forskningen kring periodisering trovärdig?

Är forskningen kring periodisering trovärdig?

Hur träningen ska planeras eller periodiseras är förstås ett hett ämne inom idrottsforskningen och det finns en rad studier gjorda på området. Den här forskningsartikeln har tittat på bristerna i dessa studier och konstaterar att man kanske inte ska dra allt för stora växlar på de resultat som tidigare forskning kommit fram till.

Män är från mars och kvinnor från venus

Män är från mars och kvinnor från venus

Kvinnor och män har i alla tider rört på sig, men när det gäller organiserad tävlingsidrott har kvinnorna, av främst sociala och kulturella anledningar, legat ett antal decennier efter männen. Detsamma gäller forskning om kvinnligt idrottande och vi har i skrivande stund en bra bit kvar innan vi har nått lika långt gällande kunskap om idrottsfysiologi och prestationsförmåga hos kvinnor. Men hur illa ställt är det med den idrottsliga förmågan hos fruntimren jämfört med gubbarna?